MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Adı (Ticari Unvanı) :

(Varsa) Mersis No:

Adresi: İdealtepe Mah. Dik sk. No:13 Maltepe-İstanbul

Ürünün İade Adresi:

Telefon:

E-posta:

1.2. ALICI

Adı – Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adresi:

Telefon:

E- posta:

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Sitede yer alan Önbilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN BİLGİLERİ VE FİYATI

Ürünün Adı:

Ürünün Kodu:

Ürünün (Vergiler Hariç) Birim Fiyatı:

Ürünün Miktarı/Adedi:

Vergiler Toplamı:

Kargo Ücreti:

İndirim Tutarı:

Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı vb, (taksitli-peşin vb.)

ALICI’DAN TAHSİL EDİLECEK TOPLAM SATIŞ BEDELİ : …. -TL

3.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup; SATICI tarafından güncellenene ve değiştirilene kadar verilen siparişlerde geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. SATICI siparişte veya ALICI’nın bilgilerinde bir sorun tespit etmesi halinde ve gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Bu halde SATICI, ALICI’nın İşbu Sözleşme’de beyan ettiği telefon veya e-posta adresinden ALICI’ya ulaşarak durumu bildirir. SATICI, ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur ve ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 1. TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1. Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:

Sipariş Tarihi:

Öngörülen Teslimat Tarihi:

Fatura Adresi:

ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Siparişin onaylandığına ilişkin e-postanın ALICI’ya gönderilmesinin ardından en kısa süre içinde ürün, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

4.3. Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ürün(ler), ALICI'nın yukarıda teslimini talep etmiş olduğu adresteki yetkili kişi/kuruluşa teslim edilmekle SATICI’nın teslim yükümlülüğü sona erer.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden; teslimat bilgilerindeki yanlışlık ve/veya eksiklikten; ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte ALICI’nın paketin zarar gördüğünü düşünmesi halinde zarar görmüş paketleri teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturması gerekmektedir. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI’nın paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumu yine bir tutanakla tespit etme hakkı vardır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, bu durum tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte derhal ve en geç 1 (bir) iş günü içerisinde SATICI’ya bildirilmesi gerekmektedir. Paketin ALICI tarafından herhangi bir itiraz olmaksızın teslim alınmasıyla birlikte kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur.

 1. TESLİMAT MASRAFLARI

5.1. Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, Sitede teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

5.2. Ürünün teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün tesliminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü ALICI tarafından siparişin verildiği/verilen siparişin onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edecektir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, SATICI teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. ALICI, Sözleşme’nin 6.maddesi uyarınca Cayma Hakkını kullanarak iade edeceği ürünü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği takdirde iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın, iade edeceği ürünü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.


 1. CAYMA HAKKI VE ÜRÜNÜN İADESİ

6.1. Alıcı, Sözleşme kapsamında satın aldığı ürünü hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin; kendisine veya yetkilendirdiği kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde; cayma hakkını kullanarak SATICI’nın aşağıdaki adresine iade edebilir:

Adres:İdealtepe Mah. Dik sk. No:13 Maltepe-İstanbul

6.2. Cayma hakkı süresi, ürünün teslim edildiği günden itibaren işlemeye başlayarak, 14 (ondört) gün geçmesiyle sona erer. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde (İade-Cayma Formu’nu doldurmak suretiyle) SATICI’ya posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde ürünün kutusu, ambalajı, içeriği ile birlikte standart aksesuarları ve/veya ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekir. İade edilen ürün, SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olmalıdır.

6.3. Ürün, SATICI’ya iade edilirken;

 1. a) Ürünün teslimi sırasında ALICI’ya (veya teslimat için yetkilendirdiği kişi/kuruluşa) ibraz/teslim edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi;
 2. b) Site’de bulunan NFP DESING iade formu'nun doldurularak SATICI’ya iletilmesi;
 3. c) Ürünün iade amacıyla kargoya teslim edildiğine ilişkin her türlü belgenin SATICI’ya iletilmesi gerekmektedir.

(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmediği takdirde iade işlemleri tamamlanamayacaktır.)

6.4. Cayma hakkının kullanılarak sayılan belgelerin ve ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde, SATICI’nın ürünü ve belgeleri kontrol etmesinin ardından, ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Aksi halde, ALICI’nın bu maddede öngörülen iş ve işlemleri yapmayarak salt ürünü SATICI’ya geri göndermesi halinde, ürün iadesi “cayma hakkı kullanımı” olarak adlandırılamayacağı gibi ALICI; cayma hakkından kaynaklanan hiçbir yetkisini kullanamaz, ürün bedelinin iadesini talep edemez. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, ALICI kredi kartına iade suretiyle yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Sözleşmeler

6.5. Aşağıda sayılan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerde, ürünler kullanılmamış ve faydalanılmamış olsalar dahi hiçbir surette Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 15.maddesi ve sair mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamayacaktır:

Cayma hakkının kullanımının mümkün olmadığı başlıca sözleşmeler şunlardır; a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, b)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, c)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, d) ALICI’ nihai tüketici olarak değil ticari ve/veya mesleki amaçla satın alma yaptığı mallara ilişkin sözleşmeler

 1. SİPARİŞİN ERTELENMESİ, İPTALİ VE ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ

7.1. SATICI mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya ürünün (varsa) aynı bedelli emsali ile değiştirilmesini isteyebileceği gibi teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini de talep edebilir.

7.2. ALICI’nın siparişi bu halde iptal etmesi durumunda ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın SATICI tarafından bankaya iadesinin ardından ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olup, SATICI bu hususa herhangi bir müdahalede bulunamayacağı gibi olası gecikmelerden de sorumlu tutulamaz.

7.3. Ürünün SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde ürün iadesi başta olmak üzere her türlü kargo bedelinden ALICI sorumludur.

7.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürünün ALICI tarafından 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi (iadesi) zorunludur. Bu halde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7.5. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

7.6. Herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilememesi halinde ALICI, SATICI’dan işbu maddede sayılanlardan başkaca hiçbir talepte bulunamayacağını; ilave maddi ve/veya manevi zarar talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Alıcının Hak Ve Yükümlülükleri

8.1.1. ALICI, işbu Sözleşmede kendisine yüklenen edimleri, mücbir sebepler dışında, eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.1.2. ALICI, işbu Sözleşme ile SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ile satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını hangi makamlara iletebileceği konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle; Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, bu önbilgilerin tamamını ve Sözleşmedeki tüm koşulları okuyarak elektronik ortamda teyit ettiğini ve ardından sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

8.1.3. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.1.4. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü; ayıbın niteliğine ilişkin tutanak tutmak suretiyle kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması yükümlülüğü ALICI'ya geçer.

8.1.5. Ürün teslimatı sırasında, SATICI’nın talebi halinde, ALICI işbu Sözleşmenin basılı bir örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. Ancak her halükârda Sözleşmenin Site’den yapılan alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanması Sözleşmenin geçerliliği için yeterlidir.

8.2. Satıcının Hak Ve Yükümlülükleri

8.2.1. SATICI, ilgili mevzuat hükümleri ve işbu Sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler haricinde, yerine getirmeyi taahhüt eder. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ALICI’ya veya ALICI tarafından yetkilendirilecek kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.2.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Site’den alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

8.2.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, Sitenin dizaynından veya yasadışı yollarla Site’ye yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz.

8.2.4. Site’den den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Havale/EFT, ödemeli gönderi, posta çeki gibi kredi kartından başkaca ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

9.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir. ALICI, faiz oranları ve temerrüt faizi ile ilgili diğer bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Her koşulda ALICI'nın SATICI’ya karşı borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

10.1. Taraflar, Sözleşme kapsamında elde ettikleri; birbirlerine, birbirlerinin gerçek kişi temsilcilerine veya çalışanlarına ilişkin her türlü kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki hakları ve yükümlülükleri doğrultusunda; 6698 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta öngörüldüğü şekliyle işleyeceklerini, bu kişisel verilerin korunması için asgari düzeyde teknik, fiziki ve idari tedbirleri alacaklarını, kişisel verileri yalnızca Sözleşmenin ifasının ya da mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin zorunlu kıldığı hallerde üçüncü kişilere aktarabileceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

10.2. ALICI tarafından Sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

10.3. ALICI’nın kredi kartı bilgileri kesinlikle saklamamaktadır. Bunlar yalnızca ürün bedelinin tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

10.4. ALICI’ya ait e-posta adresi, telefon gibi bilgiler yalnızca ürün teslim ve bilgilendirme amaçları için SATICI tarafından kullanılır. Kampanya ve promosyon bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler ancak bizzat talebi veya onayı halinde ALICI’ya gönderilebilir.

 1. FİKRİ HAKLAR

11.1. ALICI, Sözleşme'ye konu ürünlerin, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca “eser” niteliğinde olduğunu; eser üzerindeki FSEK Madde 21’de düzenlenen “İşleme”, FSEK Madde 22’de düzenlenen “Çoğaltma”, FSEK Madde 23’te yer alan “Yayma”, FSEK Madde 24’te yer alan “Temsil”, FSEK Madde 25’te yer alan “İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” adı altındaki mali haklar (Mali Haklar) ile; FSEK Madde 14’te düzenlenen “Umuma Arz Salahiyeti”, FSEK Madde 15’te düzenlenen “Adın Belirtilmesi Salahiyeti”, FSEK Madde 16’da düzenlenen “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisinin (Manevi Haklar) FSEK’in ilgili hükümleri uyarınca, münhasıran SATICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Bu bağlamda ALICI, Sözleşme'ye konu ürünleri, NFP DESIGN'ın Mali ve Manevi Haklarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, Sözleşme'ye konu ürünleri SATICI’nın Mali ve Manevi haklarına aykırı şekilde kullanması halinde, her bir kullanıma karşılık minimum 5.000 (beşbin) Türk Lirası tahsil ettiği kabul edilecek ve SATICI bu bedeli ALICI’dan talep edebilecektir. ALICI'nın hukuka aykırı kullanımının ispatı için, ilgili ürünün FSEK anlamında “eser” olarak herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin kullanımına sunulması yeterli olup, başkaca ispat veya delile ihtiyaç duyulmayacaktır. ALICI bu durumu kabul ettiğini, ileride herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. ALICI, işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü şikayetleri ile talep ve itirazlarını SATICI’nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

13.2. Bununla birlikte ALICI, Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde hukuki yollara başvurabilir. Buna göre uyuşmazlık konusu değerin/tutarın, her yıl Ticaret Bakanlığı (veya diğer resmi merciler) tarafından ilan edilen değerlere kadar olması halinde İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin/tutarın üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

13.3. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. Taraf bilgileri, Sözleşmenin kurulması, ALICI’nın elektronik ortamdaki ürün sipariş süreci, ödeme, ürünün teslimatı, iadesi, Sözleşmenin ifası, siparişin iptali, cayma hakkının kullanılması başta olmak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, SATICI’nın ispata elverişli tüm defter ve kayıtları (bilgisayar, ses, log kayıtları gibi elektronik veya manyetik ortamdaki kayıtlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturur.

14.2. ALICI, bu durumun ispat hakkının kullanımını imkânsız kılmadığını veya fevkalâde güçleştirmediğini; işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu peşinen kabul eder.

 1. SÖZLEŞMENİN TARİHİ VE MÜCBİR SEBEPLER

15.1. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği ve sözleşmenin elektronik ortamda onaylandığı tarih olan ... …/... …/201… tarihidir.

15.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa mücbir sebebi ve bu nedenle Sözleşme uyarınca edimini yerine getiremeyeceğini derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

15.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.